035 - 799 02 86

Erfrecht advocaat nodig in Hilversum?

Erfrecht

Als er een dierbare overlijdt, krijgt u als familie te maken met het erfrecht. Er moet immers worden bepaald wat er gebeurt met de bezittingen en eventuele schulden van de overledene. De verdeling van de nalatenschap kan op twee manieren gebeuren, namelijk op basis van wettelijke bepaling, of door middel van een testament. Bent u erfgenaam en wilt u meer weten over uw rechten en plichten? Ons advocatenkantoor is gespecialiseerd op het gebied van erfrecht. In de regio Hilversum gaan wij dan ook graag met u om tafel zitten om uw specifieke situatie te bespreken en u bij eventuele conflicten te adviseren.

Erfrecht in de praktijk

Had de overledene een testament? Dan heeft hij of zij zelf laten vastleggen wat er na diens dood moet gebeuren met bezittingen en schulden. Hoewel dit in sommige gevallen vreemde situaties oplevert die niet bij alle familieleden in goede aarde vallen, ontstaan er bij de afhandeling van een testament minder conflicten dan wanneer er geen sprake was van een testamentaire verdeling. Wordt de nalatenschap afgehandeld volgens de wettelijke bepaling, dan is er in het erfrecht een trapsgewijze erfopvolging vastgesteld. Een persoon komt pas in aanmerking als erfgenaam als er in de hogere groep(en) geen erfgenamen zijn:

1. Langstlevende echtgenoot en kinderen
2. Broers en zussen van de overledene
3. Grootouders en hun (klein)kinderen en ooms, tantes, neven en nichten
4. Overgrootouders en afstammelingen tot in de zesde graad

Wilt u meer informatie over de toepassing van het erfrecht? Voor deskundig advies in de regio Hilversum bent u bij ons advocatenkantoor aan het juiste adres. Eén afspraak kan al helpen om bepaalde onduidelijkheden te verhelpen. Neem daarom contact met ons op.

Waarom kiest u voor ons?

  • Creatief, ambitieus en voortvarend
  • Duidelijke taal
  • Meer dan alleen advocaten

Afspraak inplannen

Via het afspraakformulier kunt u aangeven wat u is overkomen.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen.

shortcodeCommand = [bono_form]

Specialisaties

• Mediation
• Erfenis afhandeling
• Schenken en belasting
• Testament aanvechten
• Nalatenschapsplanning
• Gerechtelijke procedures

Werkgebied

• Hilversum
• Utrecht
• Houten
• Nieuwegein
• Zeist
Bussum
Soest

Hoofdvestiging

Menu