035 - 799 02 86

Erfrecht advocaat nodig in Hilversum?

Testament

Als er geen sprake is van een testament, wordt een nalatenschap afgehandeld op basis van wettelijke bepaling. Dit houdt in dat er in de wet is vastgesteld wie recht heeft op (een deel van) de nalatenschap. Echtgenoot en kinderen komen het eerst in aanmerking, vervolgens broers en zussen van de overledene, grootouders en hun (klein)kinderen en ooms, tantes, neven en nichten en tot slot overgrootouders en afstammelingen tot in de zesde graad. Als u zelf wilt beslissen wie uw erfgenamen zijn, wie wat krijgt en of er bepaalde uitsluitingen gedaan moeten worden, dan doet u er goed aan om een testament op te laten stellen.

Inhoud van het testament

In een testament laat u alle zaken rondom uw overlijden vastleggen. Bijvoorbeeld wat uw wensen zijn met betrekking tot uw uitvaart, maar ook wie uw erfgenamen zijn, wat er gebeurt met uw huis en wie er voor eventuele kinderen gaat zorgen. Ook legt u vast wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van het testament: de executeur. Als u niet getrouwd bent en u wilt wel dat uw partner uw erfgenaam is, dan is het noodzakelijk om een testament op te laten stellen.

Rondom een testament kunnen conflicten ontstaan. Zijn er onduidelijkheden in het testament, zijn familieleden het oneens met bepaalde zaken of met de manier waarop de executeur de afwikkeling op zich neemt? Een erfrecht advocaat kan u dan bijstaan. In Hilversum, maar ook in de wijde omgeving van Hilversum, zijn wij u graag van dienst. Maak daarom een afspraak.

Waarom kiest u voor ons?

  • Creatief, ambitieus en voortvarend
  • Duidelijke taal
  • Meer dan alleen advocaten

Afspraak inplannen

Via het afspraakformulier kunt u aangeven wat u is overkomen.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen.

shortcodeCommand = [bono_form]

Specialisaties

• Mediation
• Erfenis afhandeling
• Schenken en belasting
• Testament aanvechten
• Nalatenschapsplanning
• Gerechtelijke procedures

Werkgebied

• Hilversum
• Utrecht
• Houten
• Nieuwegein
• Zeist
Bussum
Soest

Hoofdvestiging

Menu